Tentoonstelling "De tijd zal het leren"

Mede door het thuisonderwijs de afgelopen periode hebben veel ouders ervaren hoe anders het onderwijs nu is dan in hun tijd. Voor grootouders en overgrootouders zijn de verschillen vanzelfsprekend nog groter.

Elke generatie heeft haar eigen ideeën, normen en waarden. Hierdoor kunnen die telkens ontwikkelen en vernieuwen. In het onderwijs worden deze veranderingen door de tijd weerspiegeld. 

Ontwikkelingen

De tentoonstelling die momenteel in het Kempenmuseum in Eersel is te bezichtigen geeft aan de hand van zeven generaties een doorkijk in de ontwikkeling van het basisonderwijs in de Kempen gedurende de laatste 120 jaar. Ze laat beleven hoe het onderwijs was en is; van lei en griffel tot iPad en van niets te zeggen hebben als kind vroeger tot heel veel te zeggen hebben nu. De ontwikkelingen op het gebied van schoolkeuze, sociaal-emotionele ontwikkeling, godsdienstonderwijs en medezeggenschap komen ook aan bod. Die worden onder meer inzichtelijk gemaakt door rapporten en portfolio’s door de tijd heen en interviews met Kempenaren van verschillende generaties.

Verbinden

Behalve de grote herkenbaarheid binnen de eigen generatie is het doel om generaties met elkaar in gesprek te brengen over de verschillen in het onderwijs en de invloed die dat op ieders leven heeft gehad. Want wat zijn eigenlijk de gevolgen van het onderwijs dat je genoten hebt?

 

0 voorstellingen gevonden van Tentoonstelling "De tijd zal het leren"

;