Vitrine van Zuidoost


De nieuwe Vitrine van Zuidoost toont objecten en archieven die in de afgelopen vijf jaar zijn verzameld: dingen en herinneringen over onder meer de Bijlmervliegramp en Zwart Beraad; over geloven, liefhebben en je thuis voelen. De Vitrine toont een collectie uit de buurt om toe te voegen aan die van de stad en het land.

De Vitrine van Zuidoost is dagelijks te zien bij Imagine IC. 

Contactformulier

Vul het onderstaande formulier in om contact op te nemen met de artiest. Je kunt normaal gesproken binnen enkele dagen een reactie verwachten.

Vul een datum in voor de activiteit.

Naam van school, bibliotheek, bedrijf

Visie op erfgoed
In Amsterdam anno nu leven steeds meer mensen samen die elkaar steeds minder kennen. Oude vanzelfsprekendheden vallen weg; samen leven schuurt. Tegelijkertijd ontstaat offline en online een nieuw dagelijks leven.

Imagine IC wil met participatief erfgoedwerk, actuele sociale verhoudingen documenteren. Én verbeteren - doordat veel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is, en zo inzicht verwerven in andermans positie en ambities (empathie).

Imagine IC neemt de Bijlmer – het centrum van óns Amsterdam – tot een case voor de stad. Van hieruit willen wij nieuwe sociale verbindingen maken, met nieuw erfgoed. Wij willen de eigen tijd verzamelen met alle mensen die in de stad zijn en komen.

Veel meer dan over dat verleden, gaat erfgoed dan ook over nu en over later. We bewaren het omdat we er de toekomst mee willen vormgeven. Daarom moet ‘ons’ erfgoed een stem en een plek bieden aan iedereen.

Missie
Imagine IC gaat voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig meedoet. Voor een stad waarin alle stemmen gelden. Om daaraan vorm te geven gaan wij voor erfgoeddemocratie.

Omdat erfgoed vertelt wie we samen zijn, en wie we willen worden, heeft iedereen daarin een stem. Imagine IC is daarom een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van de collectie Amsterdam.

Met veel verschillende mensen geven we betekenis aan de dingen die er toe doen. We innoveren de manier waarop we hierover het gesprek voeren. Met partners in het erfgoedveld delen we onze expertise en ontwikkelen we democratische erfgoedmethodologie.

Laat de artiest weten wat je van de voorstelling vond en schrijf een recensie! 

;