Stadsmuseum Tilburg

Stadsmuseum Tilburg is een organisatie die erfgoed verbindt aan identiteit. We hebben geen openbaar gebouw maar komen naar de scholen en andere locaties toe om het verhaal van Tilburg en haar omringende dorpen te vertellen. Dit verhaal doen we aan de hand van voorwerpen, programma's, publieksactiviteiten en samenwerking met externe partners. Sandra van Dam is onze educatiemedewerker.

We bieden erfgoededucatie aan in de vorm van maatwerk schoolprogramma’s en we hebben sinds 2018, in opdracht van gemeente Tilburg, doorlopende leerlijnen ontwikkeld. Op deze manier willen we de leerlingen kennis laten maken met de geschiedenis en de ontwikkelingen van hun stad of dorp. Leerlingen krijgen meer waardering en belangstelling voor hun eigen leef-en woonomgeving.

Doorlopende leerlijn erfgoed educatie – voor groep 1 t/m groep 8

Stadsmuseum ontwikkelt een structurele doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor primair onderwijs. Dat betekent dat we erfgoedlessen aanbieden voor het basisonderwijs. In de nabije toekomst heeft een leerling aan het eind van de basisschool in zes schooljaren zes verschillende erfgoedthema’s van gemeente Tilburg meegekregen. 

0 voorstellingen gevonden van Stadsmuseum Tilburg

;